Gradska tvrđava, Fortica u svom prvotnom obliku počela se graditi nakon 1278. godine kada Hvar dolazi pod v...

  • Fortica, Hvar, Ulica Biskupa Jurja Dubokovica, Hvar, Hrvatska
19. lipnja 2023.
Top