Crkva svete Foške u Vrsaru sagrađena je u XVII. stoljeću, a temeljito obnovljena 1996. godine. Crkva ima jednos...

  • Crkva Sv.Foške, Ulica Rade Končara, Vrsar, Hrvatska
24. rujna 2020.

          Limski zaljev (lokalno ga stanovništvo uglavnom zove samo Lim ili Limski kanal), potopljena krška dolina na za...

  • Limski kanal, Hrvatska
24. rujna 2020.

         Romualdova špilja smještena na istočnoj strani Limskog zaljeva, ime je dobila po Sv. Romualdu i legendi da je p...

  • Spilja Svetog Romualda, Bubani, Hrvatska
24. rujna 2020.
Top