Pulska Gradska vijećnica jedna je među rijetko sačuvanim starim zdanjima grada, koju ističe izuzetna arhitektura....

  • Zgrada gradske vijećnice, Forum, Pula, Hrvatska
7. prosinca 2021.
Top