Otočić Visovac smješten je na Visovačkom jezeru. Od 1445. godine na njemu se nalazi franjevački samostan Majke ...

  • Visovac, 22324, Brištane, Hrvatska
14. rujna 2020.

  • Nacionalni park Krka, Lozovac, Hrvatska
14. rujna 2020.
Top