U Gospinoj batariji, glavnoj utvrdi koju je Austrija za vrijeme svojega vladanja početkom 19. stoljeća sagradila na otok...

  • Arheološki muzej Vis, Ulica Viški Boj, Vis, Hrvatska
23. studenoga 2021.
Top