Plaža Valovine se nalaze u istoimenoj uvali između rta Valovine i poluotočića Stoje u Puli. Ova plaža zadovolj...

  • Fižela 134, 52100, Pula, Hrvatska
17. rujna 2020.
Top