Stiniva je mala uska uvala na otoku Visu. Stiniva je najatraktivnija uvala na otoku, nalazi se južno od lokalne ceste ko...

  • StinivaVis, Vis, Hrvatska
20. studenoga 2021.
Top