Savudrija je naselje  u sastavu grada Umaga, Istarska županija, smješteno na rubu Savudrijskog poluotoka. Obala...

  • Savudrija, Hrvatska
17. prosinca 2021.
Top