Cetina je rijeka koja pripada Jadranskom slijevu, a nalazi se u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Duga je 105 km i...

  • Cetina, Hrvatska
20. prosinca 2021.

         Rimski legijski logor Tilurij (Tilurium) smjestio se na sjeveroistočnom dijelu visoravni iznad Trilja, na desno...

  • Trilj - Gardun - Tilurium - Central Dalmatia Croatia - Bike Tracks, Put Garduna, Trilj, Hrvatska
20. prosinca 2021.

       Utvrda Nutjak nalazi se 3 km nizvodno od Trilja, na desnoj obali rijeke Cetine. Podignuta je na litici iznad rije...

  • Utvrda Nutjak, D60, Gardun, Hrvatska
20. prosinca 2021.

      Tvrđava Čačvina  sagrađena je na uzvisini sjeveroistočno od Trilja u svrhu nadziranja jedne od najvažnijih komunik...

  • JQ5X+9V Čačvina, Hrvatska
20. prosinca 2021.

  • Trilj, Hrvatska
20. prosinca 2021.
Top