Stivašnica je naselje koje se nastavlja na naselje Ražanj, a smješteno je u istoimenoj uvali, 12 km jugoistočno o...

  • GX7C+23 Ražanj, Hrvatska
27. studenoga 2021.
Top