Sjeverno od Novalje, u toploj, duboko u kopno uvučenoj uvali, nalazi se Stara Novalja. Na jugoistočnom kraj...

  • Stara Novalja, Hrvatska
19. lipnja 2023.
Top