Šandalja,  bogato višeslojno paleontološko, arheološko i kulturno-povijesno nalazište nalazi se rubu Valturskog polja. N...

  • VVJR+V7 Valtura, Hrvatska
28. studenoga 2021.
Top