Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci, osnovan 1961. godine, sadrži pomorski, kulturno-povije...

  • Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Trg Riccarda Zanelle, Rijeka, Hrvatska
21. prosinca 2022.

          Riječka katedrala sv. Vida je jedinstvena barokna rotonda, jedina koja je izgrađena  u  Hrvatskoj. Izgrađena j...

  • Katedrala sv. Vid, Grivica ulica, Rijeka, Hrvatska
20. prosinca 2022.
Top