Punat je naselje smješteno na istočnoj obali Puntarske drage, na južnoj obali otoka Krka, samo 8 km od grada ...

  • Punat, Krk, Obala, Punat, Hrvatska
23. prosinca 2021.
Top