Crkva sv. Nikole je predromanička crkva izgrađena krajem 11. stoljeća. Nalazi se na polju Prahulje između Nina i...

  • Crkva sv. Nikola, Nin, Hrvatska
21. veljače 2022.
Top