Župna crkva Navještenja Blažene Djevice Marije, a nekad katedrala, nastala je na temeljima crkvice iz 14. st....

  • Pićan 60, 52332, Pićan, Hrvatska
8. siječnja 2023.
Top