Mornarički park u Puli najstariji je gradski park u Puli podignut 1863. godine. Nastaje s razvojem pulske četvr...

  • Mornarički park, Greblova ulica, Pula, Hrvatska
9. prosinca 2021.
Top