Supetar je najveće naselje na otoku Braču, ujedno i jedini grad na otoku, te kao takav predstavlja bračko administ...

  • Supetar, Hrvatska
20. studenoga 2023.

        Milna se smjestila na zapadnoj obali Brača, “Valle di mille navi” (uvala tisuću brodova), koja je naziv dobila j...

  • Milna, Hrvatska
19. lipnja 2023.

        Ložišća je mjesto na otoku Braču, administrativno je u sastavu općine Milne. Ložȋšća se nalazi na zapadnoj stran...

  • Ložišća, Hrvatska
19. lipnja 2023.

          Mirca su naselje u sastavu Grada Supetra, na otoku Braču, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nalaze se 3 kilome...

  • Mirca, Hrvatska
18. prosinca 2022.

         Splitska je priobalno mjesto u Splitsko-dalmatinskoj županiji, smješteno na otoku Braču. Ona je administrativno...

  • Splitska, Hrvatska
18. prosinca 2022.

          Nerežišća su općina i selo na otoku Braču, smješteno na križanju glavnih cesta otoka te uz najveće bračko polj...

  • Nerežišća, Hrvatska
17. prosinca 2022.

Škrip je najstarije naselje na otoku Braču, u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje administrativno pripada Supetru u koje...

  • Škrip, Hrvatska
17. prosinca 2022.

         Dol na otoku Braču slikovito je srednjovjekovno selo koje danas broji oko sto stanovnika nalazi se dva kilometr...

  • 9J2F+4M Dol, Hrvatska
17. prosinca 2022.

          Postira je općina u Hrvatskoj na otoku Braču kojoj pripadaju 2 naselja; Dol i Postira. Smjestila se u zaštićen...

  • Postira, Hrvatska
16. prosinca 2022.

       Novo Selo je maleno, mirno naselje smješteno na brdu između Selaca i Povlja.  Iako se zove „novo“, ovo selo je na...

  • Rudinica 8, 21425, Selca, Hrvatska
16. prosinca 2022.
Top