Modra špilja nalazi se u uvali Balun na istočnoj strani otoka Biševa. Dostupna je javnosti od 1884., kada je prob...

  • Modra špilja, Biševo, Hrvatska
21. prosinca 2021.
Top