Gradska palača grofova Rigo u Novigradu izuzetan je primjer barokne stambene arhitekture, iako mala, palača ...

  • Novigrad, Hrvatska
5. prosinca 2021.

         Gallerion je jedinstvena i zanimljiva atrakcija u Novigradu, galerija stalnog postava posvećena povijesti pomor...

  • Mlinska ulica 1, Novigrad, Hrvatska
4. prosinca 2021.
Top