Breze su naselje u sastavu Grada Novog Vinodolskog u Primorsko-goranskoj županiji. Breze se nalazi u brdskom p...

  • Breze, Hrvatska
10. prosinca 2022.

          Vozeći se Jadranskom magistralom od Novog prema Senju, dva kilometra jugoistočno od Novog smjestilo se malo tu...

  • Povile, Hrvatska
10. prosinca 2022.

         Šetnica uz more povezuje Klenovicu sa susjednim mjestom Smokvica. Uz samu morsku obalu 12 kilometara od Novog V...

  • Smokvica Krmpotska, Hrvatska
10. prosinca 2022.

       Na obrancima Kapele, a svega 7 km udaljenosti od Novog Vinodolskog smjestio se Donji Zagon. Naselje koje i u najt...

  • Donji Zagon, Hrvatska
10. prosinca 2022.

          Ne zna se točno kada je sagrađen ledenički grad i naselje oko njega. Možemo pretpostaviti da je tu mogla biti ...

  • Ledenice, Hrvatska
10. prosinca 2022.

         Devet kilometara južno od Novog Vinodolskog smjestila se Klenovica. Upravo je to pravo malo ribarsko mjesto koj...

  • Klenovica, Hrvatska
10. prosinca 2022.
Top