Najpoznatija ninska plaža je Kraljičina plaža je najdužom hrvatska pješčana plažom, duga je preko 3 kilometra. ...

  • Kraljičina plaža, Nin, Hrvatska
23. veljače 2022.

          Plaža Zaton je pješčana plaža duga je 1,3 km, a ima mnogobrojne sadržaje koji udovoljavaju potrebama suvremeni...

  • Plaža Zaton, Zaton, Hrvatska
29. rujna 2020.
Top