Valtura, naselje sjeveroistočno od Pule (44°54′N; 13°58′E; 146 m nadmorske visine); 636 stanovnika (2001.), o...

  • Valtura, Hrvatska
28. studenoga 2021.
Top