Mljet je najjužniji i najistočniji od svih većih hrvatskih otoka, a pruža se paralelno spoluotokom Pelješcem od...

  • Mljet National Park, Hrvatska
18. listopada 2020.

         Kornati su najrazvedenija otočna skupina cijelog Sredozemlja, a nalaze se u sjevernoj Dalmaciji nedaleko Šibeni...

  • Kornati, Hrvatska
18. listopada 2020.

         Nacionalni park Paklenica proglašen je 1949. godine, a čini ga prostor Velike i Male Paklenice. Razlog proglaše...

  • Nacionalni park Paklenica, Stari Grad, Hrvatska
16. listopada 2020.

       Čitava planina Velebit proglašena je Parkom prirode 1981. godine. U sjevernom dijelu planinskog niza osnovan je 1...

  • Nacionalni Park Sjeverni Velebit, no name, Krasno Polje, Hrvatska
10. listopada 2020.

         Nacionalni park Risnjak, smješten u Primorsko-goranskoj županiji, u Gorskom Kotaru zauzima središnji dio masiva...

  • Nacionalni park Risnjak, Bijela Vodica, Crni Lug, Hrvatska
9. listopada 2020.

          Nacionalni park Brijuni je otočna skupina na jugozapadnom rubu Istre, smještena u neposrednoj blizini pulskog ...

  • Brijuni National Park, Fažana, Hrvatska
2. listopada 2020.

  • Nacionalni park Krka, Lozovac, Hrvatska
14. rujna 2020.

  • Plitvička Jezera, Hrvatska
4. rujna 2020.
Top