Muntić (tal. Monticchio), naselje između Valture i Loborike, na uzvisini koja dominira južnom Puljštinom, 406 st...

  • Muntić, Hrvatska
28. studenoga 2021.

  • Ližnjan, Hrvatska
28. studenoga 2021.
Top