Općina Motovun i TZO Motovun organizatori su festivala sa geografskim porijeklom – Festival terana i tartufa. Festival t...

  • Motovun, Hrvatska
25. studenoga 2021.

      Motovun film festival utemeljen je 1999., a na njemu se prikazuju filmovi nastali u malim kinematografijama i neza...

  • Motovun, Hrvatska
25. studenoga 2021.
Top