Muntić (tal. Monticchio), naselje između Valture i Loborike, na uzvisini koja dominira južnom Puljštinom, 406 st...

  • Muntić, Hrvatska
28. studenoga 2021.

        Jadreški (tal. Giadreschi), naselje na istočnom kraju južne Puljštine sa tristotinjak žitelja, općina Ližnjan. U...

  • Jadreški, Hrvatska
28. studenoga 2021.

            Šišan (tal. Sissano), naselje na istočnom kraju južne Puljštine, općina Ližnjan. Nalazi se u niskom plodnom ...

  • Šišan, Hrvatska
28. studenoga 2021.

           Valtura, naselje sjeveroistočno od Pule (44°54′N; 13°58′E; 146 m nadmorske visine); 636 stanovnika (2001.), o...

  • Valtura, Hrvatska
28. studenoga 2021.
Top