Grad Krk je danas administrativno, poslovno i obrazovno središte stanovništva na otoku Krku, s druge strane Kr...

  • Grad Krk, Šetalište Svetog Bernardina, Krk, Hrvatska
21. prosinca 2021.

         Crkva sv. Lucije sagrađena na prijelazu iz 11. u 12. st. na ostacima ranokršćanske crkve. Najznamenitija crkva ...

  • Jurandvor, Hrvatska
20. prosinca 2021.
Top