Ovo je najmlađa komiška crkva, sagrađena 1759. g. u blizini kaštela („Komuna“, 16. st.) na poticaj župnika i kn...

  • Crkva Gospe od sedam žalosti, Brig ulica, Komiža, Hrvatska
22. studenoga 2021.

        Renesansna crkva sv. Marije Gusarice  (Gospa Gusarica) sagrađena je u 16.st. na šljunčanoj plaži na sjevernom kr...

  • The church of the holy Mary “the piratess” / crkva svete Marije Gusarice, Vrh Gospe, Komiža, Hrvatska
22. studenoga 2021.
Top