Knežev dvor je palača u Dubrovniku sagrađena kao sjedište vlade i stan kneza, najviše političke funkcije u Dub...

  • Knežev Dvor, Dubrovnik, Hrvatska
7. rujna 2020.

  • Stradun, Dubrovnik, Hrvatska
5. rujna 2020.
Top