Katedrala svete Stošije monumentalna je romanička građevina, a ime nosi po srijemskoj mučenici kojoj su se u Zadru poklo...

  • Katedrala sv. Stošije, Trg Svete Stošije, Zadar, Hrvatska
19. rujna 2020.
Top