Župna crkva Presvetog Trojstva sagrađena je u drugoj polovici 18. stoljeća, pretpostavlja se 1764., kada je oko...

  • Crkva Presvetog trojstva, Trg kralja Tomislava, Daruvar, Hrvatska
22. rujna 2020.
Top