Hrvatsko-ugarski kralj Bela IV. svojom znamenitom Zlatnom bulom iz 1242. godine odužio se Gradecu za pruženo gos...

  • Kula Lotrščak, Tomićeva ulica, Zagreb, Hrvatska
23. studenoga 2021.
Top