Crkva sv. Vida, Modesta i Krescencije u Gračišću velika je barokna župna crkva smještena na najvišem sjevernom k...

  • Gračišće 1, 52403, Gračišće, Hrvatska
7. siječnja 2023.

         Crkva Sv. Eufemije u Gračišću sagrađena je 1383. godine na rubu naselja, ispod platoa župne crkve. Izvorno ...

  • 35, 52403, Gračišće, Hrvatska
7. siječnja 2023.

          Crkva Sv. Marije na Placi u Gračišću je renesansna crkva s baroknom lopicom koja se nalazi po sredini glavn...

  • 62C6+23 Gračišće, Hrvatska
7. siječnja 2023.

           Kapela pićanskih biskupa (Crkva sv. Antuna Padovanskog) u Gračišću je građevina iz 1381. godine koja se nalaz...

  • 62C5+3V Gračišće, Hrvatska
7. siječnja 2023.

Izvor: Gračišće, 

  • Gračišće, Hrvatska
6. siječnja 2023.
Top