Crkva Sv. Kuzme i Damjana je ujedno i župna crkva Fažane. Jednobrodna kamena građevina (24x8x8) smještena je u ...

  • Crkva sv. Kuzma i Damjan, Trg Sv. Kuzme i Damjana, Fažana, Hrvatska
14. studenoga 2021.

  • Fažana, Fažana, Hrvatska
14. studenoga 2021.
Top