Dvojna vrata (Porta Gemina) sagrađena su na ostacima ranijih vrata s dekorativnom funkcijom ulaza u antičko kaza...

  • Dvojna vrata / Porta Gemina, Carrarina ulica, Pula, Hrvatska
7. prosinca 2021.
Top