Stari grad Drežnik utvrda je koja se nalazi na rubu naselja Drežnik Grad u općini Rakovica, Karlovačka županija,...

  • Drežnik Grad, Hrvatska
13. prosinca 2021.
Top