Crkva Sv. Roka u Draguću nalazi se na sjevernoj strani, iza zgrada okupljenih u kaštelu, ispred nekadašnjeg ula...

  • 82M2+7M Draguć, Hrvatska
28. prosinca 2022.

          Draguć je naselje u Istri u općini Cerovlje,  koje je nastalo oko srednjovjekovnog kaštela istog imena. Postoj...

  • Draguć, Hrvatska
27. prosinca 2022.
Top