Kaldir (tal. Caldier), naselje 5 km jugoistočno od Motovuna (45°19′N; 13°51′E; 261 m nadmorske visine); 233 stanov...

  • Kaldir, Hrvatska
25. studenoga 2021.
Top