Jadranovo je smješteno na sjevernom dijelu Jadranskoga mora, svega 9 km od centra Crikvenice i 25 od Rijeke. Jadr...

  • Jadranovo, Hrvatska
11. listopada 2020.

       Crikvenica je smještena u Kvarnerskom zaljevu Jadranskog mora, 33 kilometra udaljena od Rijeke, velikog prometnog...

  • Crikvenica, Hrvatska
11. rujna 2020.
Top