Bazilika Sv. Marije Formoze u Puli datira u 6. stoljeće i iznimno je važan ranokršćanski spomenik. Do danas, se ...

  • Crkva sv. Marija Formoza, Flaciusova ulica, Pula, Hrvatska
4. prosinca 2021.

          Eufrazijeva bazilika (Eufrazijana) u Poreču jedan je od najljepših sačuvanih spomenika rane bizantske umjetnos...

  • Eufrazijeva bazilika, Eufrazijeva ulica, Poreč, Hrvatska
6. rujna 2020.
Top