Medveja je primorsko naselje u općini Lovranu koje pripada  Primorsko-goranskoj županiji. Leži na istočnoj ob...

  • Medveja, Hrvatska
28. siječnja 2022.
Top