Hvarsko povijesno kazalište smješteno je na prvom katu zgrade Arsenala. Izgrađeno je 1612. godine za vrijeme kn...

  • Arsenal, Riva, Hvar, Hrvatska
19. lipnja 2023.
Top