Šandalja,  bogato višeslojno paleontološko, arheološko i kulturno-povijesno nalazište nalazi se rubu Valturskog polja. N...

  • VVJR+V7 Valtura, Hrvatska
28. studenoga 2021.

          Arheološki lokalitet Nezakcij (Vizače) nalazi se na brežuljku Glavica – pokraj Valture, istočno od Pule, nad p...

  • Nezakcij, Muntić, Hrvatska
12. rujna 2020.
Top