Description

Website: : Vidi website
Location : Nacionalni Park Sjeverni Velebit, no name, Krasno Polje, Hrvatska

       Čitava planina Velebit proglašena je Parkom prirode 1981. godine. U sjevernom dijelu planinskog niza osnovan je 1999 godine  Nacionalni park Sjeverni Velebit (109 km2), s najvišim vrhovima preko 1600 m – Veliki Zavižan, Gromovača, Vratarski kuk. Područje je proglašeno nacionalnim parkom zbog izrazite raznolikosti krških fenomena, bogatstva flore i faune na relativno malom prostoru.

        Sjeverni Velebit je, uz Nacionalni park Paklenica i Rezervat prirode Hajdučki i Rožanski kukovi, upisan na UNESCO-v popis mjesta svjetske baštine u Europi kao dio zajedničke svjetske baštine 13 zemalja pod nazivom „Bukove prašume u Karpatima i drugim područjima Europe”. Riječ je o 1289 hektara bukove šume koja je u Nacionalnom parku Sjevernom Velebitu u Strogom rezervatu “Hajdučki i Rožanski kukovi”. Iznimnost predloženih iskonskih bukovih šuma u nacionalnim parkovima Sjevernom Velebitu i Paklenici temelji se na njihovoj izvornosti, geografskom položaju, starosti i veličini.

       Unutar parka nalaze se strogi rezervat Hajdučki i Rožanski kukovi, Lukina jama – jedna od najdubljih jama na svijetu (otkrivena 1999.), botanički rezervat “Visibaba” s nalazištem endemične hrvatske sibireje (Sibiraea altaiensis ssp. croatica), šumski rezervat Borov vrh, botanički rezervat Zavižan-Balinovac-Velika kosa te glasoviti Velebitski botanički vrt. Na krajnjem jugu se nalazi posebni rezervat šumske vegetacije Štirovača.

Sama planina Velebita proteže se u dužinu otprilike 145 km, od Vratnika nad Senjom na sjeverozapadu do okuke Zrmanje na jugoistoku. Od obalnog pojasa do kopnenog podnožja u Lici, u prosjeku je širok 14 km, ali od mjesta do mjesta širina varira, od najviše 30 km u sjevernom do najmanje 10 km u njegovom južnom dijelu.

Na području nacionalnog parka otkriveno je oko 300 speleoloških objekata, a jedna od najznačajnijih jama je Lukina jama (1392 m) koja spada među najdublje na svijetu. Od ostalih jama, na području Sjevernog Velebita nalaze se i jama Patkov gušt, Velebita, Meduza i Slovačka jama.

Park je ispresijecan brojnim planinarskim stazama, od kojih je najpoznatija Premužićeva staza.

Flora i fauna

      Na prostoru Sjevernog Velebita zabilježeno je skoro tisuću biljnih vrsta. Brojne su zakonom strogo zaštićene vrste, poput zimzelene medvjetke, valdštajnovog zvončića, runolista i planinskog božura, koje se nalaze i na Crvenom popisu ugroženih biljaka Hrvatske. Također, ima i mnogo endema, kao što su klinčić kamenjar, hrvatska sibireja i hrvatska gušarka. Zastupljene su i brojne šume, te gljive među kojima su i žuta i blijeda balegarka, strogo zaštićena okruglasta kožoglavka, te obrubljena patuljica, jedna od najotrovnijih vrsta gljiva na ovom području.

       Brojne su i životinjske vrste, poput leptira veliki crvenko, nebeskomodri plavac i apolon koji je strogo zaštićen, zatim vodozemci šareni daždevnjak i smeđa krastača, gmazovi, velebitska gušterica i pjegava crvenkrpica. Neke od ptičijih vrsta su zaštićeni krstokljun, te tetrijeb gluhan i djetlić koji su dio Crvenog popisa ugroženih ptica Hrvatske. 40 vrsta sisavaca boravi na području parka. Zštićene vrste sisavaca su medvjed, vuk, ris, divokoza i sivi puh, a jedna od najznačajnijih vrsta je glodavac dinarski voluhar, živući fosil i balkanski endem.

Kuća Velebita

Kuća Velebita je posjetiteljski i informacijski centar za posjetitelje Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Smještena je u selu Krasnu, jednom od naših najvećih planinskih naselja. Kao prepoznatljiv, moderan i atraktivan sadržaj omogućuje prezentaciju prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka tijekom cijele godine. Ovdje se možete informirati što posjetiti i doživjeti u Parku, Krasnu i okolici, te kupiti ulaznice i suvenire.
U Kući Velebita saznat ćete više o klimi, vrstama i staništima, kulturnoj baštini, geologiji i podzemlju Sjevernog Velebita. Naglasak je stavljen na duboke jame kao na posebnu osobitost Parka. Upoznat ćete se s geologijom i procesom nastanka jama, povijesti i tehnikama njihova istraživanja, te ćete dobiti uvid u specifičan životinjski svijet podzemlja. Osobita atrakcija je iskustvo ulaska u jamu kroz poseban „lift”.


 

 
 
 

Location

Nacionalni Park Sjeverni Velebit, no name, Krasno Polje, Hrvatska
Write a Review
Profile Picture
TenaB
Individual

Istaknuti oglasi

Nedavni oglasi

  • Plaža Crni Molo, Crikvenica, H...
  • Crkva sv. Stjepan, Trg Sv. Stj...
  • Rajska Plaža, Lopar, Hrvatska
  • Dominikanski samostan i crkva ...
  • Čilipi, Hrvatska
Top