For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
  • Nacionalni park Risnjak
  • Nacionalni park Risnjak
  • Nacionalni park Risnjak
  • Nacionalni park Risnjak
  • Nacionalni park Risnjak
Description
Date : 9. listopada 2020.
Website: : View website
Location :Nacionalni park Risnjak, Bijela Vodica, Crni Lug, Hrvatska

         Nacionalni park Risnjak, smješten u Primorsko-goranskoj županiji, u Gorskom Kotaru zauzima središnji dio masiva Risnjaka i Snježnika, te gornji tok rijeke Kupe. Nacionalnim je parkom proglašen 1953. godine. Ljepota šume, krški fenomeni, atraktivni izvori (Park obuhvaća i izvorišni dio rijeke Kupe) i veličanstveni vidici privlače na Risnjak brojne planinare i druge ljubitelje prirode.

Flora

        Sve tri velike europske zvijeri žive na području Risnjaka, a to su vuk, smeđi medvjed i ris po kojemu je park i dobio ime.  Od ostalih sisavaca mogu se pronaći i divokoze, srne, jeleni, te divlje svinje. Što se ptica tiče, u parku je zabilježeno 114 vrsta ptica. Neke od njih su tetrijeb gluhan koji ima status ugrožene vrste, te ptice poput sivog sokola, malog ćuka, šumske sove i troprstog djetlića. U nacionalnom parku Risnjak živi i 9 vrsta gmazova, a neki od njih susljepić, riđovka, poskok i endemična vrsta velebitska gušterica.
Dolina rijeke Kupe značajna je zbog velikog broja leptira koji se tamo mogu pronaći, pa se to područje naziva i „Dolina leptira“. Ukupno je u parku zabilježeno 89 vrsta danjih leptira. Neke od njih su ugrožena vrsta močvarna riđa, topolnjak i ugrožena vrsta Grundov šumski bijelac.

Fauna

         Unutar nacionalnog parka Risnjak zabilježeno je preko tisuću vrsta i podvrsta biljaka. Od ukupnog broja biljnih vrsta gotovo 10% otpada na zaštićene i ugrožene vrste.
Risnjak je bogat raznim šumskim zajednicama. Jedna od njih je šuma bukve i jele koja zauzima najveći dio površine parka. Osim nje postoje i mnoge druge šumske zajednice, a neke od njih su i šuma jele i smreke s milavom, klekovina bora s kozokrvinom, šikara velelisne vrbe, šuma crne i bijele johe, gorska šuma smreke s pavlovcem, te pretplaninska šuma smreke s čopocem.
Od ostalih biljnih vrsta tu su još i alpska šumarica, alpska sunčanica, ljubičasti jaglac i alpska pavitina. Što se tiče zaštićenih vrsta biljaka, može se naći runolist, orhideja crni vranjak, velebitska degenija, te planinski stolisnik.


 ........ neki tekst ili reklama  .......

 
 
 
 


Ad Video
Location
Post your rating

Similiar Ads
Top