Description

Location : Gospić, Hrvatska

        Grad Gospić, grad u središnjem dijelu Like, smješten na ocjeditoj zaravni uz rijeku Novčicu. Gospodarsko je, društveno, kulturno i športsko sjedište. Sjedište je Ličko-senjske županije i Gospićko-senjske biskupije. Prostire se na površini od 966,64 km2, dimenzija cca 42 km u smjeru jugoistok-sjeverozapad i cca 33 km u pravcu sjeveroistok-jugozapad. Na tom prostoru prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine živi 12.745 stanovnika.

Područje Gospića i njegove okolice naseljeno je od pretpovijesti (u starije kameno doba, te u kontinuitetu u brončano i željezno doba). Sam grad Gospić, jedan od najmlađih gradova u Hrvatskoj, dobio je fizionomiju grada za vrijeme Vojne krajine početkom 18. stoljeća, od kada je upravno sjedište Like.

         Prostor Grada Gospića je, u najnovijoj povijesti, imao ključnu ulogu u povezivanju i integriranju hrvatskog nacionalnog teritorija. O povijesnoj važnosti svjedoči kulturno-povijesna jezgra Gospića kao zaštićeno kulturno dobro koju obilježavaju tipični vojnokrajiški objekti i neostilske katnice te tradicijska arhitektura vidljivi u urbanoj matrici Grada. Prostor grada Gospića obilježavaju brojne sakralne građevine, ali i utvrde, kulturni spomenici te kulturno srednjovjekovno nasljeđe poput glagoljskih knjiga: Misala kneza Novaka Disislavića iz 1368., Berlinski misal (1402.), Ročki misal, Brevijar iz 1485., Brevijar iz doba Anža Frankapana (1379. i 1387.).

Iz bogate sakralne baštine Grada izdvaja se Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije kao primjer tipizirane krajiške crkve 18. stoljeća i koja je, svojim oblikovanjem, rijedak primjer sakralne arhitekture graničarskog naselja ličke regije. Izgrađena je 1783. godine, a 2000. godine postala je katedralna crkva novoosnovane biskupije.

       Na širem području Gospića nalazi se velik broj vrijednih prirodnih znamenitosti kao što su: Nacionalni park Paklenica, Park prirode Velebit, rijeke Lika, Novčica i Bogdanica, spilje Ostrovica i Pčelina, Kruščićko jezero, poučna staza Terezijana, paleontološki spomenik prirode Velnačka glavica, park šume Jasikovac i Vujnovića brdo te vrijedne velebitske preborne šume.


 

 

 
 
 

Location

Gospić, Hrvatska
Write a Review
Profile Picture
NikOO
Individual

Istaknuti oglasi

Nedavni oglasi

  • Čilipi, Hrvatska
  • Konavle, Hrvatska
  • beach Karmelska, Slano, Hrvatska
  • Franjevački samostan sv. Jeron...
  • Knežev Dvor, Slano, Uz dvor, S...
Top