Description

Location : Otok Brusnik, Hrvatska

       Brusnik je nenaseljen hrvatski jadranski otok 23 kilometara zapadno od otoka Visa. Površina otoka je 5 hektara.  Najveći vrh otoka je na 30 metara nadmorske visine. Dužina otoka je oko 200 metara, a širina do 150 metara. Brusnik je građen pretežno od eruptivnog kamenja (dijabaz), od kojega se izrađuju brusovi (odatle ime).  Obale su mu kamenite, a na sjeverozapadnoj strani je žal od krupnih oblutaka. Uz jugostočnu i sjeverozapadnu obalu Brusnika nalazi se nekoliko malih hridi.  Na otoku se nalazi prelijepa plaža s tamnim šljunkom.

       U prošlosti, Brusnik je odigrao važnu ulogu u životu komiških ribara koji su ribarili oko otoka i tamo pronalazili sklonište. Od tih vremena još postoje ostaci malih bazena u kojima su se čuvali uhvaćeni jastozi.

      Vegetacija na otoku je oskudna (kapar).  Na otoku raste endemska biljka dubrovačka zečina. Na otoku živi endemična vrsta crne gušterice (Podarcis melisellensis melisellensis).

Brusnik je zakonom zaštićeno područje, već od 1951. kao geološki spomenik prirode.

 

 
 
 

Video

Location

Otok Brusnik, Hrvatska
Write a Review

Istaknuti oglasi

Nedavni oglasi

  • Plaža Crni Molo, Crikvenica, H...
  • Rajska Plaža, Lopar, Hrvatska
  • Dominikanski samostan i crkva ...
  • Crkva sv. Stjepan, Trg Sv. Stj...
  • Čilipi, Hrvatska
Top